Αναπτυξιακος Νομος
FINAS A.E.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Αναπτυξιακος Νομος
FINAS AE Οικονομικές,Λογιστικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Βασ. Σοφίας 120 ΤΗΛ. 210 6401050 - FAX 210 6401070
Υπαγωγή και διαχείριση προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης & Αναπτυξιακού Νόμου
Δάνεια και αναδιάρθρωση Δανείων
Management Buy in - Buy out
Joint Ventures
Στρατηγικοί μετοχικοί συνασπισμοί
Αποτιμήσεις εταιριών
Εκτιμήσεις παγίων
Αρχική <--- Υπηρεσίες <--- Χρηματοοικονομικά
Εταιρεία
Υπηρεσίες
Οικονομικές
Διοίκηση
Χρηματοοικονομικά
abc Solution
Αντληση Κεφαλαίων
Συγχωνέυσεις Εξαγορές
Αναπτυξιακος Νομος
Η FINAS από το 2005 έως σήμερα έχει υποβάλλει στον Αναπτυξιακό Νόμο επενδυτικές προτάσεις από το χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας συνολικού ύψους 632.000.000 euro  και συνολικής ισχύς 425 MW. Μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί επενδύσεις ύψους 300.000.000 euro.
Αναπτυξιακος Νομος
Η FINAS αναλαμβάνει την εύρεση κεφαλαίων με σκοπό την ανάπτυξη και οικονομική αναδιάρθρωση των πελατών της: