Λογιστικες Υπηρεσιες
FINAS A.E.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Λογιστικες Υπηρεσιες
FINAS AE Οικονομικές,Λογιστικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Βασ. Σοφίας 120 ΤΗΛ. 210 6401050 - FAX 210 6401070
Στρατηγική και Οργάνωση
Εταιρική και ανταγωνιστική Στρατηγική
Αναδιάρθρωση και εξυγίανση
Interim Management
Συστήματα Διασφάλισης ποιότητας
Νομική Υποστήριξη
Διασφάλιση Διοίκησης
Διαχείριση επιχειρηματικού κινδύνου
Υπηρεσίες εταιρικής διακυβέρνησης
Υπηρεσίες αντιμετώπισης απάτης και δολιοφθοράς
Υπηρεσίες συνέχισης επιχειρηματικής δραστηριότητας
Παραγωγή και Logistics
Οργάνωση και διοίκηση παραγωγής
Οργάνωση εφοδιαστικής αλυσίδας
Βελτιστοποίση Διαδικασιών
Ανθρώπινοι Πόροι
Οργάνωση και αναδιάρθρωση
Εκπαίδευση και ανάπτυξη
Σχεδιασμός θέσεων εργασίας
Προγραμματσμός ανθρώπινων πόρων
Συστήματα υποκίνησης προσωπικού
Συστήματα αξιολόγησης προσωπικού
Η FINAS αναλαμβάνει τη την αναδιάρθρωση της εταρείας στους παρακάτω τομέις
Εταιρεία
Υπηρεσίες
Οικονομικές
Διοίκηση
Χρηματοοικονομικά
abc Solution
Αρχική <--- Υπηρεσίες <--- Διοίκηση